CZŁONKOWSTWO

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SSKA "ALA"?
Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba deklarująca całkowitą trzeźwość i abstynencję od napojów alkoholowych oraz szanująca postanowienia Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie dzielą się na: Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami są osoby, które są gotowe zaangażować się w działania Stowarzyszenia oraz godnie je reprezentować.
Jeśli Twoim zdaniem pasujesz do naszego zespołu skontaktuj się z nami. Przed tym jednak, zapoznaj się punktami poniżej, które mogą ułatwić Ci dalsze działanie.

JAKIE SĄ PLUSY CZŁONKOSTWA?
  • Twoja cegiełka - Twój wkład w SSKA "ALA" pomoże w rozwoju naszych działań. Jak każda działalność charytatywna, zaangażowanie w działalność SSKA "ALA" z pewnością poprawi Twoje samopoczucie i da świadomość udziału w czymś naprawdę ważnym.
  • Możliwość wpływania na decyzje o działaniach Stowarzyszenia. Najwyższym organem SSKA "ALA" jest Walne Zebranie Członków, zwoływane nie rzadziej niż raz w roku. W jego trakcie członkowie określają strategiczne cele i wytyczają kurs Stowarzyszenia na najbliższy okres.
  • Uczestnictwo w wewnętrznych integracjach i wyjazdach. SSKA "ALA" organizuje cykliczne imprezy: Złaz Pieczonego Ziemniaka, wycieczki rowerowe, wieczorki taneczne, Wigilia, Zabawa Mikołajkowa, Dzień Dziecka i wiele innych ciekawych wydarzeń.

PRZECZYTAJ STATUT
Poznanie Statutu jest ważne, dzięki niemu poznasz swoje prawa i obowiązki, rozróżnisz członka zwyczajnego od wspierającego, sekretarza od skarbnika. Dowiesz się, czym jest Komisja Rewizyjna oraz co to jest Walne Zgromadzenie w którym składając deklaracje, masz możliwość uczestniczyć. Być może masz do niego jakieś pytania i zastrzeżenia. Zachowaj te informacje na później, aby nam przekazać. 


JAKIE KROKI FORMALNE MUSZĘ PODJĄĆ, ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM?
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia. Okres kandydacki na członka Stowarzyszenia wynosi 3 miesiące (w razie złamania abstynencji alkoholowej okres ten liczony jest od nowa). Wypełnij deklarację członkowską - wypełnioną deklarację przekaż osobiście do biura Zarządu, które mieści się na ul. Wojska Polskiego 4U1, 73-110 Stargard. Jeśli z różnych względów, nie możesz osobiście, wyślij skan deklaracji na nasz email – heniutek-klub@wp.pl (oryginał deklaracji dostarczysz w dogodnym dla Ciebie terminie, jednak nie później niż tydzień od daty podpisania deklaracji).

POCZEKAJ NA DECYZJĘ ORAZ OPŁAĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ
Po okresie kandydackim na członka Stowarzyszenia (3 miesiące, a przypadku złamania abstynencji alkoholowej okres liczony od nowa) otrzymasz odpowiedź drogą mailową bądź telefoniczną. Od tej informacji, od pełnoprawnego członkostwa dzieli Cię wpłata składki członkowskiej, która obecnie wynosi 60 zł za rok członkostwa (5 zł msc.). Ustalana rok rocznie składka członkowska obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia, niezależnie od wieku, czy statusu studenta, etc. Po przyjęciu zostaną przekazane Ci wszystkie dalsze informacje, a Ty możesz cieszyć się z członkostwa.

PAMIĘTAJ!
Brak członkostwa w Stowarzyszeniu nie oznacza, braku możliwości uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach. Nie ma i nigdy nie będzie lepszych i gorszych.

Dane Stowarzyszenia:
STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ALA"
KRS: 0000086950
NIP: 854-20-57-561

Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALA" (SSKA "ALA") jest, jak każde stowarzyszenie, organizacją członkowską. Oznacza to, że istnieje dzięki ludziom, którzy wspólnie dążą do realizacji jego celów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się, a pierwszym krokiem będzie wstąpienie do Stowarzyszenia.

DOKUMENTY/POBIERZ

Pobierz pliki

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych