NASZA BIBLIOTEKA

Stowarzyszenie posiada czytelnię i specjalistyczną bibliotekę. 
W jej zasobach znajdują się wartościowe i pożyteczne książki, czasopisma, broszury poświęcone uzależnieniom, przemocy, profilaktyce, terapii 
oraz edukacji.
Zgodnie z Regulaminem Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta 'ALA" pkt. 8 korzystanie z biblioteki przysługuje członkom Stowarzyszenia. 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania  nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego."
                                                                                       św. Jan Paweł II

"Świat książek zaczarowany
czeka na twoje odkrycie.
Zostań jego Kolumbem,
czytając przez całe życie"
       
                   Róża Czerniawska-Karcz
        Związek Literatów Polskich  http://zlpszczecin.pl/NASZE ZBIORY BIBLIOTECZNE:

1. Anna Dodziuk, Trzeźwienie jako droga życiowa.
Autorka odpowiada na pytanie: Co nie jest trzeźwieniem? Omawia początki trzeźwienia jako trudne, ale i radosne. Opisuje fazy trzeźwienia (wymuszona abstynencja, dominacja abstynencji, rozwój). Charakteryzuje relacje bliskie i dalsze w układzie małżeńskim, w kontaktach z dziećmi, w życiu rodzinnym.
Pisze o nieuniknionych kryzysach oraz obliczach trzeźwienia.Anna Dodziuk podkreśla, że książka nie odnosi się tylko do osób uzależnionych, lecz do każdego, kto chce się rozwijać, mieć życie bogatsze i bardziej satysfakcjonujące
 
2.Anna Dodziuk, Trzeźwieć razem.
Książka dla trzeźwiejących małżeństw o źródłach trudności i środkach zaradczych. 
"Pracuję z trzeźwymi alkoholikami i ich żonami już kilkanaście lat. Jednym z problemów, na jakie uskarża się prawie każda z tych osób, są trudności małżeńskie. Okazuje się, że niemal wszyscy doświadczają wielkiego rozczarowania. Liczyli na to, że wraz z rosnącą długością abstynencji atmosfera 
w rodzinie będzie się poprawiać, jak to się dzieje w wielu innych dziedzinach
 ich życia. Jednak-paradoksalnie-często jest odwrotnie: nieporozumienia 
i konflikty narastają, obydwie strony mają do siebie dużo złości i pretensji. Oczekiwana sielanka nie nadchodzi(...) Obydwie strony odczuwają to bardzo boleśnie. Skoro dało się przetrzymać tyle złych chwil w okresie picia, 
dlaczego nie układa się teraz, gdy nadeszły czasy upragnionej abstynencji?(...) Trzeźwiejące małżeństwa stają wobec nowej dla siebie sytuacji. Z trwałą abstynencją wiąże się konieczność zmiany właściwie wszystkiego, co ważne 
w małżeństwie- poczynając od celów i wartości, poprzez sposób komunikowania się, po codzienne domowe nawyki (...)" 

    ❤️ Cele jakie sobie stawiam ❤️
Chcę kochać cię bez zaborczości,
doceniać cię bez osądzania,
dołączać do ciebie nie będąc intruzem,
zapraszać cię bez domagania się,
odchodzić od ciebie bez poczucia winy,
krytykować cię nie oskarżając,
i pomagać nie upokarzając ciebie.
Jeżeli możesz dać mi to samo, wówczas możemy
spotkać się naprawdę
i wzbogacać siebie nawzajem  
                                Virginia Satir

3. Jestem alkoholikiem: świadectwa AA. 
Książka zawiera kilkanaście świadectw - wspomnień alkoholików,
 którzy w ruchu AA trzeźwieją i odkrywają wielki świat wartości duchowych jednając się z Bogiem.
"Alkoholizm to coś znacznie groźniejszego niż uzależnienie od wódki (...) Alkoholizm to przede wszystkim choroba duszy(...) Wyzwolenie z nałogu będzie problematyczne, dopóki nie zostanie uwieńczone uzdrowieniem duszy".

4. "Wychodzenie z mgły" jest jasnym, zwięzłym przewodnikiem dla osób uzależnionych.
Książka zapewnia codzienne wsparcie i ćwiczenia pomagające w przetrwaniu trudnych chwil i utrzymaniu koncentracji na procesie zdrowienia.

5.Jadwiga i Jacek Pulikowscy, Kto tu rządzi? O tym, jak budować relacje małżeńskie. 
Jadwiga: Być żoną to być absolutnie wyjątkową kobietą dla swojego męża."

"Jacek: Źródło szczęścia płynie z relacji małżeńskiej. Nawet jak pojawiają się dzieci, mają swoje drugie miejsce. (...) Na przykład matka tak się zaczyna poświęcać dla dzieci, że mąż idzie w odstawkę. To jest z krzywdą dla męża, dla niej i dla dzieci."

6. Lucyna Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg.
 "Jeżeli porównać nasze życie do żaglowca, to emocje byłyby wiatrami. Nagła zmiana wiatru wprawia żagle w łopot, brak wiatru spowalnia ruch i sprowadza martwą ciszę, zaś jego nadmiar może rzucić statek na skały."

" Na naukę umiejętnego żeglowania nigdy nie jest za późno"

Lucyna Golińska interesująco omawia źródła, komponenty i prawa emocji. Odpowiada na pytania: czy czas leczy rany, dlaczego tak trudno być szczęśliwym, czy rzeczywiście słowa są srebrem a milczenie złotem.

"Niezależnie od przeżywania konkretnych stanów emocjonalnych, bardzo ważnym wyznacznikiem jest subiektywne poczucie dobrostanu, czyli ocena swego życia z perspektywy: czy jestem z życia zadowolony, czy jest ono szczęśliwe, udane?"


7. Robert Modrzyński, Abstynencja czy ograniczanie picia?
 Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych 
od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. 

Dążenie do trwałej abstynencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemożliwym, co z kolei skutkuje często przerwaniem leczenia.
Dopuszczenie możliwości ograniczenia picia staje się wyjątkowo pożądaną strategią terapii uzależnienia od alkoholu.
U których osób warto stosować model terapii oparty na abstynencji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzystywać podejście ograniczania picia? 

8. Elżbieta Zubrzycka, Alkohol i jego tajemnice. Co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz. 

Książka adresowana jest do do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat działania alkoholu i mechanizmu choroby alkoholowej. Wyjaśnia niezrozumiałe zachowania osób dotkniętych tym problemem i przygotowuje do zmian zachodzących po podjęciu leczenia. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych