MITYNGI I SPOTKANIA GRUP SAMOPOMOCOWYCH

KLUB ABSTYNENTA "ALA"

Klub Abstynenta, to miejsce, w którym spotykają się abstynenci, ich rodziny oraz sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia. W Klubie prowadzone są różnorodne działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość jego Członków ale również propagujące tą ideę dla społeczności lokalnej. Tu zawiązujemy przyjaźnie, z których czerpiemy siłę i pomoc w utrzymaniu trzeźwości. Poprzez szereg imprez integrujących zarówno dla Członków Klubu, ich rodzin a także sympatyków naszego Stowarzyszenia wspieraniemy działania abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia i do rodziny. 
Godziny otwarcia:
- poniedziałek: 9:00 - 17:00
- wtorek: 9:00 - 19:30
- środa: 9:00 - 19:30
- czwartek: 9:00 - 19:30
- piątek: 9:00 - 19:30
- sobota: 12:00 - 16:00
W Klubie Abstynenta przy ul. Wojska Polskiego 4U/2, 73-110 Stargard (wejście od bramy, domofon:sska ala) odbywają się spotkania i mityngi grup samopomocowych.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin borykających się z problemem alkoholowym. Zadaniem Punktu jest:
- motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
- kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny znajduje się na ul. Wojska Polskiego 4U/1, 73-110 Stargard.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych