MITYNGI I SPOTKANIA GRUP SAMOPOMOCOWYCH
   MITINGI  W STARGARDZIE  poza STOWARZYSZENIEM   
   GRUPA AA "Przekaż dalej": poniedziałek, godz. 17.00 
   Klub Garnizonowy ul. 11 Listopada 22; mitingi otwarte.

   GRUPA AA "Limes 12": niedziela, godz. 16.00 
   Parafia Chrystusa Króla Wszechświata ul. Nowakowskiego J. 2 
   (Osiedle Chopina - salka na plebanii) 
   Spotkania: 
   w I niedzielę miesiąca - miting otwarty, 
   w II, III, IV niedzielę -  miting zamknięty 
   
  ANONIMOWI HAZARDZIŚCI: piątek, godz.17:00                                      Parafia Chrystusa Króla Wszechświata ul. Nowakowskiego J. 2
  (Osiedle Chopina - salka na plebanii) 
  Spotkania:
  w I, II, III piątek miesiąca - miting zamknięty,
  w IV piątek - miting otwarty                                                               
  Kontakt: tel. 501 065 331, e-mail: stargard@anonimowihazardzisci.orgS

KLUB ABSTYNENTA "ALA"


Klub Abstynenta to miejsce, w którym spotykają się abstynenci, ich rodziny oraz sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia. 
W Klubie prowadzone są różnorodne działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość jego Członków, ale również propagujące tą ideę dla społeczności lokalnej.                                                                                                    Tu zawiązujemy przyjaźnie, z których czerpiemy siłę i pomoc w utrzymaniu trzeźwości. Poprzez szereg imprez integrujących, zarówno dla Członków Klubu, ich rodzin, a także sympatyków naszego Stowarzyszenia wspieraniemy działania abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia 
i do rodziny.
W Klubie odbywają się mitingi i spotkania grup samopomocowych. 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 15.30 - 19.30
wtorek: 15.30 - 19.30
środa: 15.30 - 19:30
czwartek: 15.30 - 19:30
piątek: 15.30 - 19:30

Klub Abstynenta znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 4 U/2 w Stargardzie; (wejście od bramy, domofon: sska ala)

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla osób i rodzin borykających się z problemem alkoholowym. 

Zadaniem Punktu jest:
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
- kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 9.00 - 17.00

PIK znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 4U/1 w Stargardzie
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych