KOMUNIKATY


Z uwagi na pandemię i wprowadzone obostrzenia 

ZAWIESZAMY PROWADZENIE GRUP DO DNIA 18  KWIETNIA 2021'

Sugerujemy kontakty on - line i telefoniczne.

Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALA" funkcjonują jak dotychczas, 
od poniedziałku do piątku:
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny jest czynny w godz. od 9.00 do 17.00, tel. 91 834-60-60,
Klub Abstynenta "ALA" czynny w godz. od 16.00 do 19.00, tel. 91 834-60-60,

W godzinach działalności Stowarzyszenia jest jeszcze dostępny kontakt z Prezesem 
pod nr tel.698-615-315.
Gospodarz Klubu i Doradca jest obecny przez cały czas, zgodnie z grafikiem, więc osoby, 
które są w potrzebie, czy gorszym stanie psychicznym, mogą się kontaktować telefonicznie 
lub osobiście  przy zachowaniu ostrożności, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki.
W razie pytań proszę dzwonić pod podany wyżej telefon komórkowy 698-615-315.

       Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo swoje i innych. Nie lekceważmy zagrożenia.

         
            NOWY ZARZĄD STARGARDZKIEGO STOWARZYSZENIA              KLUBU ABSTYNENTA "ALA"
 
Informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w dniu 29 czerwca 2019 roku. wybrano nowy Zarząd Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA".

Obecnie Zarząd składa się z 6 osób i w nowej, trzyletniej kadencji będzie reprezentowany przez: 
- Prezes: Aldona Bartosik
- Wiceprezes: Władysław Samolak 
- Sekretarz: Małgorzata Maruszczak 
- Członek Zarządu: Barbara Gierczyńska 
- Członek Zarządu: Emma Babiak 
- Członek Zarządu: Arkadiusz Mazur
 
Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Członek Komisji: Andrzej Lewtak
- Członek Komisji: Ryszard Gierczyński
- Członek Komisji: Józef Nowak

Skład Sądu Koleżeńskiego:
- Przewodniczący: Aleksander Skowroński
- Z-ca Przewodniczącego: Paweł Kawecki 
- Sekretarz: Halina Woźniak 

Gratulujemy wybranym, jednocześnie składamy podziękowania 
dla dotychczasowego Zarządu za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji.

Wszystkim obecnym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dziękujemy oraz zachęcamy pozostałych Członków do udziału w kolejnych spotkaniach. Pamiętajmy, że każdy głos jest dla nas ważny. 
W chwili obecnej jest nas 60 osób - członków Stowarzyszenia.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych