KOMUNIKATY

 • W związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemiologicznego biuro SSKA "ALA" przy ul. Wojska Polskiego 4U/1 w okresie od 13.03.2020 do 25.03.2020 będzie zamkniete. Dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, potrzebujacych wsparcia organizujemy dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 19:00 w Klubie Abstynenta przy ul. Wojska Polskiego 4U/2 (domofon Klub Abstynenta Ala).
  Osoby korzystające ze wsparcia w grupach samopomocowych: AA, Al-Anon oraz Grupie Wsparcia prosimy o ograniczenie uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Rekomendujemy bezpośredni kontakt jedynie w przypadku kryzysu. Zadbajcie
  o bezpieczeństwo swoje i innych. Unikajcie zgromadzeń. Kontaktujcie się ze sobą indywidualnie, telefonicznie lub poprzez komunikatory Internetowe. Kontakt:email: heniutek-klub@wp.pltel. 698 615 315

 • Zarząd Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA", serdecznie zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich działających na terenie województwa zachodniopomorskiego na spotkanie, którego głównym celem jest potrzeba wspólnego działania - współpracy pomiędzy Klubami/Stowarzyszeniami, wymiany doświadczeń, wspierania się oraz organizowania wydarzeń o charakterze rehabilitacyjno - integracyjnym.
  Działalność Stowarzyszeń/Klubów abstynenckich łączy jeden cel, którym jest niesienie misji wszystkim ludziom, chcącym zachować abstynencję. Jest to możliwe poprzez połączenie wspólnych sił do jak najszerszego oddziaływania. Wierzymy, że WSPÓLNIE - znaczy LEPIEJ, dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach którego wyzwolimy energię do wspólnych działań.

  Ramowy przebieg spotkania:

  1. Autoprezentacja zaproszonych Klubów/Stowarzyszeń

  2. Zakres działań i trudności, z jakimi Kluby/Stowarzyszenia borykają się, na co dzień - wymiana doświadczeń.
  3. Wyznaczenie zasad współdziałania.
   
  4. Określenie wspólnych przedsięwzięć.

  Spotkanie odbędzie się 1 lutego o godz. 10:00 w siedzibie Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA", ul. Wojska Polskiego 4U/2 (domofon: klub abstynenta).Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 30 stycznia: tel. 91 834 60 60, 698 615 315, email: heniutek-klub@wp.pl
• Z początkiem 2020 roku zmieniają się godziny mityngów Anonimowych Alkoholików (AA) oraz spotkań wspólnoty Al-Anon (członkowie rodzin, przyjaciele/bliscy alkoholików).
Mityngi AA, Al- Anon w KLUBIE ABSTYNENTA "ALA" odbywać się będą od godz. 17:00.

 • 31.12.2019 (wtorek) PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 15:00.
• 31.12.2019 (wtorek) SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA ODWOŁANE.
• 01.01.2020 (środa) MITYNG AA ODWOŁANYW razie pilnej sprawy kontakt pod nr tel.: 698 615 315

• 21.12.2019 (sobota) KLUB ABSTYNENTA BĘDZIE NIECZYNNY
• 23.12.2019 (poniedziałek) PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY BĘDZIE NIECZYNNY
• 24.12.2019 (wtorek) PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ORAZ KLUB ABSTYNENTA BĘDĄ NIECZYNNE. 
 • 14 wrzesnia (sobota) Klub Abstynenta "ALA" będzie nieczynny.

 • 15 sierpnia (czwartek) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny oraz Klub Abstynenta "ALA" będą nieczynne. 
 • Informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w dniu 29 czerwca 2019 r. wybrano nowy Zarząd Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA".
  Obecnie Zarząd składa się z 6 osób i w nowej, trzyletniej kadencji będzie reprezentowany przez: 
  - Prezes: Aldona Bartosik
  - Wiceprezes: Władysław Samolak 
  - Sekretarz: Małgorzata Maruszczak 
  - Członek Zarządu: Barbara Gierczyńska 
  - Członek Zarządu: Emma Babiak 
  - Członek Zarządu: Arkadiusz Mazur 
  Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
  Skład Komisji Rewizyjnej:
  - Członek Komisji: Andrzej Lewtak
  - Członek Komisji: Ryszard Gierczyński
  - Członek Komisji: Józef Nowak
  Skład Sądu Koleżeńskiego:
  - Przewodniczący: Aleksander Skowroński
  - Z-ca Przewodniczącego: Paweł Kawecki 
  - Sekretarz: Halina Woźniak 
  Gratulujemy wybranym, jednocześnie składamy podziękowania dla dotychczasowego Zarządu za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji.
  Wszystkim obecnym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dziękujemy oraz zachęcamy pozostałych Członków do udziału w kolejnych spotkaniach. Pamiętajmy, że każdy głos jest dla nas ważny. W chwili obecnej jest nas 60 osób - członków Stowarzyszenia.
 • Na podstawie § 25 Statutu Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA", Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA". Walne Zebranie odbędzie się 29 czerwca o godz. 17:00 w Klubie Abstynenta ALA" przy ul. Wojska Polskiego 4U/2, 73-110 Stargard. Porządek obrad w I terminie godzina 17:00 * w II terminie godzina 17:30.
Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz Stowarzyszenia.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5 Sprawdzenie kworum i ustalenie ważności walnego zebranie w pierwszym terminie
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r.- Aldona Bartosik.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – skarbnik Robert Bartosik.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
9. Przyjęcie sprawozdań władz Stowarzyszenia i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Rozpoczęcie Wyborów do władz Stowarzyszenia:
a. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
b. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
c. Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego
11. Wybory i ogłoszenie wyników wyborów.
a. Zarządu
b. Komisji Rewizyjnej
c. Sądu Koleżeńskiego
12. Przerwa (przydzielenie funkcji członkom Zarządu na posiedzeniu Zarządu)
13. Propozycje do planu działalności dla przyszłego Zarządu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Jeżeli (z przyczyn usprawiedliwionych uzasadnionymi okolicznościami) nie będą mogli Państwo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: nr tel.: 91 834 60 60, 698 615 315 lub o kontakt email: heniutek-klub@wp.pl
Ponadto przypominamy o uregulowaniu niezapłaconych składek członkowskich do 30.06.2017 r. Przypominamy również iż za przekroczenie przepisów Statutu, zwłaszcza pkt. a i b §11 lub postanowień władz Stowarzyszenia, za nie płacenie składek członkowskich dłużej niż 3 miesiące, brak dyscypliny, działalność na szkodę Stowarzyszenia mogą być nałożone przez właściwe władze Stowarzyszenia następujące kary:
- upomnienie
- nagana
- zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 3 miesięcy
- wykluczenie ze Stowarzyszenia.

*) Zgodnie z § 25 Statutu SSKA ”ALA” Walne zebranie odbywa się w pierwszym terminie przy obecności połowy członków, a w drugim terminie 30 minut bez względu na ilość członków.
 • W okresie od 13 do 19 czerwca (włącznie) Punkt Informacyjno Konsultacyjny będzie czynny w następującym rozkładzie:
13.06.2019 r. - od godz. 14.00 do 17.00 (czwartek)
14.06.2019 r. - od godz. 14.00 do 17.00 (piątek)
17.06.2019 r. - NIECZYNNY (poniedziałek)
18.06.2019 r. - od godz. 14.00 do 17.00 (wtorek)
19.06.2019 r. - od godz. 14.00 do 17.00 (środa)
W razie pilnej sprawy proszę dzwonić, nr tel. 698 615 315 lub kontaktować się za pomocą poczty internetowej pod adresem email:heniutek-klub@wp.pl
Za niedogodności przepraszamy.
SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA ORAZ MITYNGI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
 • W okresie od 3 do 7 czerwca (włącznie) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie czynny:
03.06.2019 r. - od godz. 9.00 do 17.00 (poniedziałek)
04.06.2019 r. - od godz. 9.00 do 17.00 (wtorek)
05.06.2019 r. - od godz. 13.00 do 20.00 (środa)
06.06.2019 r. - od godz. 13.00 do 20.00 (czwartek)
07.06.2019 r. - od godz. 13.00 do 20.00 (piątek)

W okresie od 4 do 8 czerwca (włącznie) Klub Abstynenta "ALA" będzie czynny:
04.06.2019 r. (wtorek), spotkanie GRUPY WSPARCIA ODWOŁANE
05.06.2019 r. - od godz. 17.00 do 20.00 (środa)
06.06.2019 r. - od godz. 17.00 do 20.00 (czwartek)
07.06.2019 r. - od godz. 17.00 do 20.00 (piątek)
08.06.2019 r. (sobota), Klub Abstynenta "ALA" będzie nieczynny.

W razie pilnej sprawy proszę dzwonić, nr tel. 91 834 60 60 lub kontaktować się za pomocą poczty internetowej pod adresem email:heniutek-klub@wp.pl
Za niedogodności przepraszamy.
 • 10 kwietnia (sobota) Klub Abstynenta "ALA" będzie czynny w godzinach od 9:30 do 13:00.

 • 6 kwietnia (sobota) Klub Abstynenta "ALA" będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 • 3 kwietnia (środa) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie czynny od godziny 10:00. W przypadku pilnej sprawy proszę o kontakt pod nr tel. 698 615 315.
 • NA CZAS od 25 LUTEGO do 12 MARCA WŁĄCZNIE ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY OTWARCIA Biura SSKA „ALA” oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego przy Stargardzkim Stowarzyszeniu Klub Abstynenta ,,ALA’’:
- 25.02.2018 r. (poniedziałek) - NIECZYNNE
- 26.02.2018 r. (wtorek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 27.02.2018 r. (środa), w godz. od 14:00 do 17:00
- 28.02.2018 r. (czwartek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 01.03.2018 r. (piątek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 04.03.2018 r. (poniedziałek) - NIECZYNNE
- 05.03.2018 r. (wtorek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 06.03.2018 r. (środa), w godz. od 14:00 do 17:00
- 07.03.2018 r. (czwartek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 08.03.2018 r. (piątek), w godz. od 14:00 do 17:00
- 11.03.2018 r. (poniedziałek) - NIECZYNNE
- 12.03.2018 r. (wtorek), w godz. od 14:00 do 17:00
Za niedogodności przepraszamy. W przypadku pilnej sprawy, proszę dzwonić na nr tel.: 698-615-315 
 • SSKA "ALA" informuje, iż czwartkowe Mityngi AA dla kobiet zostają zawieszone do odwołania. W sprawie dodatkowych informacji, ewentualnych uwag sugerujemy kontakt bezpośredni w Klubie Abstynenta ALA" od wtorku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godz. 12:00 do 16:00.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych