KONFERENCJE / SZKOLENIA


Konferencja organizacji pozarządowych 
Województwa Zachodniopomorskiego
„DZIAŁANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ” 

19 grudnia Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało Konferencję pn. „Działanie organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z problemem uzależnień”, skierowaną do członków stowarzyszeń abstynenckich z województwa zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych.
W prelekcji inauguracyjnej adwokat Wojciech Tomczyk omówił obszar tematyczny poświęcony zagadnieniom prawnym „Podstawy prawne udzielania pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym”. W wykładzie „Praca terapeutyczna z rodzinami z problemem alkoholowym” Sławomir Budner psycholog, terapeuta systemowej terapii rodziny zwrócił szczególną uwagę na wielość obszarów życia rodzinnego mających związek z alkoholem lub skutkami jego picia. Z dużą uwagą uczestnicy wysłuchali prelekcji Ks. Adama Staszczaka „Rodzina, droga posłannictwa kościoła – współczesne wyzwania”, który przedstawił formy pomocy i wsparcia dla rodzin uwikłanych w uzależnienia. Zagadnienia dotyczące spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w kontekście diagnozy i możliwości pomocy dzieciom oraz roli dorosłych w procesie terapii omówiła Monika Guzicka - terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego "FAStryga" - terapeuta Integracji Bilateralnej "Diagnozowanie i pomoc dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym - współpraca z rodziną". Niezwykle ważnym i budzącym duże zainteresowanie uczestników była prelekcja ,,Rola Narodowego Programu Zdrowia dla organizacji pozarządowych i rodziny", omówiona przez Roberta Bartosika - Specjalistę Terapii Uzależnień, Prelegenta konsorcjum „Atelier”. 
Konferencja była okazją do prezentacji istotnych treści i informacji dotyczących wsparcia rodzin z problemem uzależnień. Uczestnicy konferencji zwiększyli swoją wiedzę z zakresu oddziaływań wobec rodziny, zapoznali się z obecnym stanem prawnym, szczególnie rolą organizacji w realizacji Narodowego Planu Zdrowia, współdziałaniem z samorządem wojewódzkim w realizacji NPZ. Wykłady i prelekcje dotyczyły szeroko rozumianej definicji rodziny w wieloaspektowym ujęciu, wpływie uzależnień na jej funkcjonowanie. 
Konferencja stworzyła okazję do dyskusji i wymiany opinii pomiędzy uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi. Aktywny udział uczestników, możliwość podzielenia się swoimi opiniami, okazja do zadawania pytań i dyskusji z prowadzącymi sprawiły, że wszyscy wyjeżdżali z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu, bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji codziennych zadań.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych