AA - ANONIMOWI ALKOHOLICY

Anonimowi Alkoholicy, czyli kto?
AA - wspólnota Anonimowych Alkoholików, to ogólnoświatowy ruch wsparcia w trwaniu w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa w tzw. mityngach jest chęć zaprzestania picia. Spotkania charakteryzuje całkowita anonimowość.
Jak działa AA?
Wspólnota AA, jak podkreślają jej członkowie, nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Wspólnota nie pobiera żadnych opłat ani składek, utrzymuje się z dobrowolnych datków. Nie przyjmuje również żadnej pomocy z zewnątrz.
Członkowie AA regularnie spotykają się na swoich zebraniach – mityngach. Wiele z nich ma charakter otwarty: spotykają się osoby uzależnione, ich rodziny i bliscy. Inne grupy preferują tzw. „zamknięte spotkania AA”, na których omawia się problemy, których istota i sens mogą być niezrozumiałe dla osób spoza kręgu uzależnionych.
Obecnie wspólnota liczy ponad 2 miliony mężczyzn i kobiet i działa w ponad 140 krajach świata. Łącznie funkcjonuje ponad 100 000 grup AA.
Członkowie AA organizują również mityngi na terenie całej Polski. Fundamentem programu AA zdrowienia z alkoholizmu jest 12 Kroków Anonimowych Alkoholików.

ANONIMOWI ALKOHOLICY
"... Bez wątpienia wielu zaciekawi fakt, że wbrew opinii wydanej przez specjalistów, wyleczyliśmy się z beznadziejnego stanu umysłu i ciała. Jeżeli ktoś z czytających ten tekst jest alkoholikiem może już w tym miejscu postawić pytanie: Co ja mam robić?' ... " *
*fragment z Wielkiej Księgi, str.16

MITYNGI AA  W KLUBIE ABSTYNENTA  "ALA"  W  STARGARDZIE 
PRZY SSKA ALA
Grupa AA „Letnia”: środa, godz. 17.00 
Spotkania:
w I, II, III środę miesiąca - miting zamknięty,
w IV środę - miting otwarty

Piątek, godz. 17.00
Grupa AA „Wektor”
Spotkania:
w I, II, III piątek miesiąca - miting zamknięty,
w IV piątek - miting otwarty


MITYNGI AA W STARGARDZIE  POZA SSKA "ALA" 
Grupa AA „Przekaż Dalej”: poniedziałek, godz. 17.00
- studium Wielkiej Księgi -
Klub Garnizonowy ul. 11 Listopada 22, 
mityngi otwarte

Grupa AA „Limes 12”: niedziela, godz. 16.00 
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata
ul. Nowakowskiego J. 2 (salka na plebanii),
Spotkania:
w I niedzielę miesiąca - miting otwarty,
w II, III, IV niedzielę - miting zamknięty 

Jeżeli niepokoi Cię, ze zbyt dużo pijesz, masz za sobą próby zmniejszania bądź zaprzestania picia, obiecywałeś i bliskim, że przestaniesz pić, 
a pijesz nadal, używasz alkoholu do usunięcia przykrych skutków wcześniejszego picia bądź kierujesz samochodem pod wpływem alkoholu 
                           
                                  PRZYJDŹ NA MITYNG AA

Mityngi „otwarte” - są dla członków wspólnoty lub innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym;

Mityngi „zamknięte” – na te mityngi przychodzą osoby, które mają problem alkoholowy i chcą zaprzestać picia alkoholu.

PRZYDATNE STRONY:
https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-jestem-uzalezniony/uzaleznienie-od-alkoholu-nie-jako-choroba-a-uposledzenie-kontroli-picia-wywiad-z-psychologiem/?fbclid=IwAR3ymVgFyGXN-YuGQK5CEX54v7Il10m2wcA4M3FauoEgX52_2Pp4_47qBjo
To, co dzieje się z człowiekiem, który rzetelnie uczestniczy w Programie 12 Kroków, jest bardzo zbliżone do tego, co ma miejsce podczas psychoterapii. 
O ile sposób pracy i stosowany język różnią się od siebie, o tyle proces poznawania siebie i swoich problemów, pojawienia się gotowości do dokonania zmiany osobistej oraz samej zmiany przebiegają bardzo podobnie.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych